cabecera areas de actuacion

Lan arloak

área actuación educacion

HEZKUNTZA

 • Hezkuntza arloari dagozkion proiektuak eta ekimenak diseinatu, aurrera eraman, ebaluatu eta koordinatu.
 • Aisialdi hezitzaileko elkartez osatutako foroak, Astialdi Foroak (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) koordinatu, baita haien artean ere.
 • Hezkuntza formaleko elkarte eta eragileekin hezkuntza eztabaida guneak sortu eta koordinatu.
 • Hezkuntza arloko errealitatea ezagutu eta jarraipena egin.
 • Bitartekaritza eta elkarlana burutu Erakunde Publikoekin. (Eusko Jaurlaritza, aldundiak,udalak, Lanbide...)
 • Gizarte eragileekin elkarlana bultzatu eta garatu.
Sesión del grupo de trabajo Gazterpe

PARTAIDETZA

 • Partaidetza arloari dagokion urteko plangintzaren proiektuak eta ekimenak diseinatu, aurrera eraman, ebaluatu eta koordinatu.
 • Gazte eta gazteen elkarteekin harremanak sustatu eta aholkua eman.
 • Gazteen elkarte bat sortzeko aholkularitza bideratu.
 • Material eta gelen lagapenaren kudeaketa egin.
 • Boluntariotza agentziekin harremana bultzatu.
 • Administrazioarekin harremana izan eta aholkua eman partaidetza kontuetan.
área actuación empleo

ENPLEGUA

 • Enplegu arloko politika publikoak ezagutu, hausnartu eta landu (Enplegu planak, Gazte Planak, eta abar).
 • Emantzipa... Zer? enplegu eta etxebizitza lantaldearen kudeaketa egin.
 • Enplegu arloko aholkularitza eman.
 • Administrazioarekin bitartekaritza eta elkarlana egin, enplegu arlotan gazteen iritziak eta proposamenak helaraziz.
 • Gazteen enpleguarekin lotutako datuak bildu.
 • Elkarteek, gazteek eta administrazioek arlo honen gainean garatzen dituzten ekimenak ezagutu eta haietan parte hartu.
paz y convivencia

BAKEA ETA BIZIKIDETZA

 • Bakea eta bizikidetzarekin lotura duten proiektuak sortu, antolatu, garatu eta ebaluatu:  formakuntza saioak, topaketak, dinamikak, esperientzia-trukeak, lan taldeak, eta abar.
 • Hausnarketa eta elkarrizketarako gune erosoak eta parte-hartzaileak erraztu.
 • Bakea eta bizikidetzarekin lotutako gazteen beharrak, interesak, ikuspuntuak eta proposamenak instituzioei eta komunikabideei helarazi.
 • Gazte, gazte elkarte, gizarte mugimendu, gizarte eragile eta administrazioarekin elkarlana egin eta, proiektuaren arabera, koordinatu.
 • Bakea eta bizikidetzarekin lotutako gaien gaineko aholkularitza eman.
 • EGK-ko beste lan arloetan bakea eta bizikidetza ikuspuntua bermatu.
Igualdad

BERDINTASUNA

 • EGK-ko Berdintasun Plana diseinatu, garatu eta ebaluatu.
 • Berdintasunaren zeharkako integrazioa egin EGKren proiektuetan, hala, bere barne funtzionamenduan.
 • Beste lan arloen berdintasun esparruko aholkularitza eman.
 • Lan-arlotik edota lantaldearekin kolaborazioan  diseinatutako proiektuen  kudeaketa eta ebaluazioa egin.
 • Berdintasun esparruan aholkularitza eta laguntza eman gazte, elkarte, partaide diren entitate, eragile sozial eta administrazioei.
comunicacion

KOMUNIKAZIOA

 • Webgune, sare sozial eta Piztu!, EGKren buletin digitalaren, edukien kudeaketa egin.
 • Prentsa-ohar eta beste testuak idatzi.
 • Gazteria eta EGK-ko lan arloekin lotura duten albisteen jarraipena egin.
 • Komunikazio kanpainak diseinatu, garatu eta ebaluatu.
 • Komunikabideekin harremanak, EGKren irudi korporatiboa eta barne komunikazioaren kudeaketa egin.
 • Komunikazio gaietan, EGK-ko beste lan-arloekin koordinazioa egin.
MONTAR-UNA-ASOCIACION_SEGUNDA

ADMINISTRAZIOA

Kudeaketa ekonomikoa:

 • Kontabilitatea kudeatu.
 • EGKren aurrekontua prestatu eta honen jarraipena eta egokitzea egin.
 • Memoria ekonomiko orokorra prestatu.
 • Diru-laguntzen eta hitzarmenen aurrekontuak eta justifikazioak prestatzea eta kudeatzea.
 • Inbentarioa kudeatu.
 

Kudeaketa administratiboa:

 • EGKn jasotako eta sortutako informazio eta dokumentazioaren kudeaketa egin.
 • Ondasun suntsikorren mantenua eta hornidura egin.
 • Datu baseak eta datuen babesa kudeatu.
 • Barne koordinazioan lagundu.
 • Idazkari lanak egin.
 • Giza baliabideen kudeaketa babestu.
área actuación empleo

ETXEBIZITZA

 • Etxebizitza arloko politika publikoak ezagutu, hausnartu eta landu (Enplegu planak, Gazte Planak, eta abar).
 • Emantzipa... Zer? enplegu eta etxebizitza lantaldearen kudeaketa egin.
 • Etxebizitza arloko aholkularitza eman.
 • Administrazioarekin bitartekaritza eta elkarlana egin, etxebizitza arlotan gazteen iritziak eta proposamenak helaraziz.
 • Gazteen etxebizitzarekin lotutako datuak bildu.
 • Elkarteek, gazteek eta administrazioek arlo honen gainean garatzen dituzten ekimenak ezagutu eta haietan parte hartu.