www.egk.eus webgunean, norbanakoen eskubideak babesteko, batez ere tratamendu automatizatuekiko ERABILTZAILEAREKIN garden izateko asmoarekin, tratamendu hauek batzen dituen politika bat ezarri du, hauek jarraitzen dituzten helburuak, hauen legitimitatea eta baita erabiltzaileak bere eskura dituen instrumentuak bere eskubideak gauza ditzan.

Webgune honen erabilerak ondorengo disposizio eta baldintzen erabateko onarpena dakar. Cookien erabilera ere onartuko da. Ados ez egotekotan bidali email elektroniko bat egk@egk.eus helbidera.

1. Jasotako datuen arduraduna

Webgune honetako pertsona arduradunaren datu identifikatiboak honako hauek dira:

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK)

  • Autonomia kalea, 44, baxua. Bilbo, 48010.Bizkaia
  • IFK: Q9850001J
  • Telefono: 94 44 36 143
  • Kontaktutako helbide elektronikoa: koordinatzaile@egk.eus

2. Zer datu tratatzen ditugu eta zenbat denboraz?

Datu hauek tratatuko ditu Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK):

  • Erregistroa dela-eta emandako datu pertsonalak, oro har, eta identifikatzaileak, ezaugarri pertsonalak eta harreman elektronikoa izatekoak.
  • Prozesu informatikoen ondorioz (nabigazio-ohiturak, webgunearen erabilera), IP helbidea eta cookie bidez jasotako informazioa, pixel etiketak eta beste teknologiak
  • Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) legez eskuratu dituen datuen bidez ondoriozta ditzakeenak.
  • Erabiltzailea BITARTEKO ETA/EDO INGURUNE DIGITALEAN aktibo egon bitartean eta bezero izan bitartean tratatuko eta biltegiratuko ditu ENTITATEAREN IZENA datuok, baita legezko betebeharrak preskribatu arteko epean ere, bezeroen datuak tratatzearekin lotutako erantzukizunen ondorioz halako betebeharrik suertatzen bada.

 

TRATAMENDUAREN HELBURUA DATUEN KONTSERBAZIO-EPEA: TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIO EDO OINARRI JURIDIKOA HARTZAILEAK
1. xedea: (zerbitzu enpresak): eskari eta hauen abonua egitea.. 1. xedea: Harreman komertziala mantentzen den bitartean datuak gordeko dira edo obligazio legalekin betetzeko behar den urteetan. 1. xedea kontratuaren egikaritzea.

1. xedea: Datuak Asesoría  Estudio Jurídico y Económico de Bilbao S.L.P-ri utziko zaizkio zergen kudeaketarekin zerikusia duen denetarako, baita zerga administrazio eta banku entitateekin.

Era berean, datuak utziko dira obligazio legalik balego.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

2. xedea. (Batzorde Iraunkorreko kideak): Batzorde Iraunkorreko kideei beharrezko informazio guztia helaraztea. 2. xedea: Datuak pertsona interesatuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko dira. 2. xedea: Interesatutako pertsonak emandako baimena.

2. xedea: Datu pertsonalak bestelako erakundeei ematea ez da aurreikusten, ez bada ere horretarako beharrezkotasun edota eskabide legala dagoela tarteko.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

3. xedea: (giza baliabideak/kontratatutako pertsonala): langileekin erlazio laborala kudeatu. 3. xedea: Lan harremana mantentzen den bitartean datuak gordeko dira edo obligazio legalekin betetzeko behar den urteetan

3. xedea: Hitzartutako kontratuak dakartzan obligazio legalen betetzea

.

3. xedea: Datuak Asesoría  Estudio Jurídico y Económico de Bilbao S.L.P-ra utziko dira kontratu, nomina seguru sozial eta PFEZa kudeatzeko.

Era berean, datuak utziko dira obligazio legalik balego.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

4. xedea: Gela eta materialen lagapena kudeatzea. 4. xedea: Datu pertsonalak eskaria kudeatzen den bitartean gordeko dira.

4. xedea: Interesatutako pertsonak emandako baimena.

.

4. xedea: Banku entitatea abonatutako fidantzen itzulerarako.

Ez da bestelako lagapenik aurreikusten obligazio legalik ezean.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

5. xedea: Aipatutako Kontseiluak antolatutako intereseko ekintza eta ekitaldien berri eman. 5. xedea: Emandako datu pertsonalak pertsona interesatuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko dira. 5. xedea: Interesatutako pertsonak emandako baimena.

5. xedea: Datu pertsonalak bestelako erakundeei ematea ez da aurreikusten, ez bada ere horretarako beharrezkotasun edota eskabide legala dagoela tarteko.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

6. xedea: Piztu! Buletin digitalera harpidetzea kudeatzea..

 

6. xedea: Emandako datu pertsonalak pertsona interesatuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko dira. 6. xedea: Interesatutako pertsonak emandako baimena. 6. xedea: Datu pertsonalak bestelako erakundeei ematea ez da aurreikusten, ez bada ere horretarako beharrezkotasun edota eskabide legala dagoela tarteko.
7. xedea: (Hautatze-prozesuak). Hautatze-prozesuen deialdietan hautagaiek emandako datuak kudeatzea. 7. xedea: Curriculum Vitae gehienez urte beteko epez gordeko da, ostean ezabatu egingo da. 7. xedea: Interesatutako pertsonak emandako baimena

7. xedea: Datu pertsonalak bestelako erakundeei ematea ez da aurreikusten, ez bada ere horretarako beharrezkotasun edota eskabide legala dagoela tarteko.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

8. xedea: Aipatutako Kontseiluaren Batzar Orokorrak kudeatzea. 8. xedea: Datu pertsonalak Batzarra kudeatzen den bitartean gordeko dira. 8. xedea: aipatutako Kontseiluari emandako botere publikoen egikaritzea. 6/1986 legearen 7.2 artikulua

8. xedea: Datu pertsonalak bestelako erakundeei ematea ez da aurreikusten, ez bada ere horretarako beharrezkotasun edota eskabide legala dagoela tarteko.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

9. xedea: etikasi programako izen-emateak kudeatzea.

 

9. xedea: Emandako datu pertsonalak pertsona interesatuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko dira. 9. xedea: Interesatutako pertsonak emandako baimena.

9. xedea: Datu pertsonalak bestelako erakundeei ematea ez da aurreikusten, ez bada ere horretarako beharrezkotasun edota eskabide legala dagoela tarteko.

COVID-19ko kasu positibo baten ondoriozko kontaktuen jarraipena egiteko beharrezkoak diren datuak Osasun Saileko Autoritateei emango zaizkie.

 

3. Zertarako baimena ematen du erabiltzaileak bere datuak ematean?

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK) bitarteko eta/edo ingurune digitalaren jabeak, fitxategi batean biltegiratuko ditu aurreko atalean adierazitako datu pertsonal beharrezkoak, helburu hauekin:

  • Erabiltzaileak eskatutako eta BITARTEKO ETA/EDO INGURUNE DIGITALAK eskainitako zerbitzua ematea, mantentzea eta hobetzea.

4. Komunikazio komertzialak jasotzeari edo datuak sustapenetarako tratatzeari uko egin al diezaioke erabiltzaileak?

Erabiltzaileak edozein unetan egin diezaioke uko komunikazioak jasotzeari, baita haren datuak helburu komertzialekin eta sustapenak egiteko asmoz tratatzeari ere, gurekin harremanetan jarriz egk@egk.eus helbidean; Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jarriz, telefonoz (94 44 36 143) edo idazki bat bidaliz helbide honetara: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK) Autonomia kalea, 44, baxua. Bilbo, 48010. Bizkaia

5. Hirugarren batzuei jakinaraziko zaizkie datuak?

a) Administrazio publikoei, epaitegiei eta auzitegiei

Gobernuko agintariek –adibidez, estatuaren segurtasun-kidegoek, epaileek eta/edo auzitegiek– informazioa eskatzen badute, edo legeren bat betetzeko beharrezkoa bada hura aurkeztea, formalki eskatzen dituzten datuak jakinaraziko dizkie Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak hirugarren horiei.

6. Nola balia ditzake bezeroak ezeztatze, sartze, ezabatze, aurkaratze, zuzentze, mugatze eta eramangarritasun eskubideak?

Bezero orok baliatu ahal izango ditu datuetara sartu, horiek zuzendu nahiz ezabatu, baimena ezeztatu, tratamendua aurkaratu nahiz mugatu, eta/edo datuen eramangarritasuna eskatzeko eskubideak, bide hauetatik: egk@egk.eus helbidean; Bezeroarentzako Arreta Zerbitzuarekin harremanetan jarriz, telefonoz (94 44 36 143) edo idazki bat bidaliz helbide honetara: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK) Autonomia kalea, 44, baxua. Bilbo, 48010. Bizkaia.

Era berean, erabiltzaileak Datuak Babesteko Euskal Agentzian erreklamazioa jartzeko bere eskubidea erabil dezake.

Azkenik, edozein momentutan emandako baimena ezezta dezake.

7. Segurtasun neurriak eta informazioaren konfidentzialtasuna.

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) beharrezko segurtasun-neurriak ezarri ditu bere instalazio, sistema eta fitxategietan. Erabilgarri dituen bitarteko tekniko guztiak erabili ditu, bezeroak emandako datuak ez daitezen galdu, gaizki erabili, aldatu, baimenik gabe eskuratu eta lapurtu, horien osotasuna, eskuragarritasuna eta konfidentzialtasuna bermatze aldera.

8. Cookie Politika

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) cookieak erabiltzen ditu. Cookie politikan irakur daiteke horri buruzko informazio guztia.

9. Aldaketak pribatutasun-politikan

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak (EGK) zorrotz betetzen ditu datuen babesaren eta erabiltzaileen pribatutasunaren arloan aplikatzekoak diren legeak. Horretarako, beretzat gordetzen du alde bakarrez, edozein unetan eta aurrez jakinarazi beharrik gabe datuak babesteko politika honetako baldintzak aldatzeko eskubidea, legerian nahiz atariaren aurkezpen eta konfigurazioan egindako aldaketa orori egokitzeko.

Pribatutasun politika honen bertsio eguneratua da baliozko bakarra webgunearen erabileraren bitartean, ordezkatzen duen beste bertsio bat ez dagoen bitartean.