Euskal Gazteria Euskadi Jasangarriago Baten Alde

Euskadiko gazteek badakite zer eginkizun garrantzitsua duten Euskadik garapen jasangarriagoko eredu baterantz aurrera egin dezan.