Gurutze Gorria

Euskadiko Gazteen Gurutze Gorria

Helbidea: Portal de Castilla 52, 01007, Vitoria-Gasteiz (Álava).
Telefono: 945 22 22 22
E-posta: crjbizkaia@cruzroja.es crjgipuzkoa@cruzrojagipuzkoa.es dircrjpaisvasco@cruzroja.es dircrjalava@cruzroja.es
Web: http://www.cruzrojajuventud.org

Euskadiko Gazteen Gurutze Gorria Gurutze Gorriaren gazte elkartea, 8 urtetik 30 urte bitarterako gazteek osatutako eta eurentzat bideratutako taldea da. Heziketa eta eskuhartze proiektuen araberako ekimen eta pataidetza saioak egiten ditu. Ekintza guzti horiek haur edo gazteen kolektiboak dituzte helburu, beti ere auzoetan bizi diren beharrez jositako kolektiboak ahaztu gabe.

Jarrera etikoa, legaltasuna, leialtasuna eta fede ona, konpromisoa eta partaidetza, boluntariotzaren sustapena eta motibazioa, lankidetza eta elkartasuna, intentzioen gatazka kasuetako abstentzioa, informazioaren osotasuna eta gardentasuna, isilpekotasuna, lehia desleialaren debekua eta laneko arriskuen prebentzioa dira Gurutze Gorriaren balioak.

“Gurutze Gorriak, gizartean sakon sustraitutako erakunde humanitario gisa eta ekintza boluntarioko erakunde gisa, erantzun integralak emango dizkie hondamendien eta larrialdien biktimei, gizarte-arazoei, osasun-arazoei eta ingurumen-arazoei, betiere, garapenerako ikuspegitik”.