Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Liburutegia

biblioteca

Gazteak eta parte-hartzea. Ikerketa
Gazteak eta parte-hartzea. Ikerketa (Hizpideak 6)

2013ko abendua

2013an Parte-hartze lan arloa martxan jartzearekin batera Euskadiko gazteen parte-hartzea aztertuko zuen ikerketa kualitatibo baten hutsunea betetzeko asmoarekin garatu zen.
Bertan, ikerketa aurrera eramateko erabili zen metodologia azaltzeaz gain, gazteekin egindako elkarrizketen eta eztabaida taldeetan nabarmendutako ekarpenak agertzen dira. Azkenik, diagnostikoaren ondorioak eta gazteekin batera landutako proposamen eta gomendioak azaltzen dira. Hauen artean, gazte elkarteei, EGK berari eta administrazioei zuzendutako gomendioak luzatzen dira.

Argitalpena ikustea

Gazteria eta Etxebizita (Hizpideak 5) azala
Gazte Baserritarrak
Bakea eta Giza Eskubideen aldeko hezkuntza
Bakea eta Giza Eskubideen aldeko hezkuntza (Hizpideak 3)

2008ko abendua

“Hizpideak: Bakea eta Giza Eskubideen aldeko hezkuntza liburuxka idazteko ideia 2007-2011 Plan Estrategikoa ezartzean eta plan horrek Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren lan arloetan sorrarazten dituen aldaketak ikusi genituenean sortu egin zen. Baina lan berriarekin abiatzeaz gain, aldaketa horiek kontuan hartuta, egokitzat hartu zen bakearen arloan azken plan estrategikoa baino lehen garatutako ekimen eta proiektu guztiei buruz hausnartzea, eta ideiak bateratzea, lan arlo horrek jardun bitartean EGKk gehien landutako gaiei bururz. Hizpideak liburuxka egiteko, pentsaera desberdina duten pertsonen arteko elkarrizketa hartu da oinarritzat. Iritziak oinarritu eta eztabaidatu ostean, puntu komunak aurkitzea lortu da. Argitalpen honetan, hain zuzen ere, azalduko ditugu puntu horiek”.

Argitalpena ikustea

Astialdia eta euskara
Gazte begirada Etxebizitza arazoari