Nolakoak izango ziren azken asteak boluntarioen lana gabe? ¿Cómo habrían sido las últimas semanas sin el trabajo del voluntariado? - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK)
Nolakoa izan da gazte boluntario bezala jardutearen esperientzia pandemia garaian? ¿Cómo ha sido la experiencia de ejercer como joven voluntaria durante la pandemia? - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK)