cabecera2

Non Gaude

Gipuzkoa

Andia, 11 Nagusia (Donostia)

943 42 97 67

Komunikazio teknikaria: Jon Agirre Iztueta. komunika@egk.eus 688 675 932

Bake eta bizikidetza teknikaria: Leire Ostiza Mugica. bakea@egk.eus

Gurekin harremanetan jarri nahi?

Ados nago lege informaziorekin

Bildutako datuen tratamenduaren helburua kontakturako formularioaren bitartez EGKra heldutako informazio-eskari edo proposamena kudeatzea da. Tratamenduaren legitimazio edo oinarri juridikoa interesatutako pertsonak emandako baimena da. Azkenik, emandako datu pertsonalak, EGK-k jasoko dituenak, pertsona interesatuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko dira.