Emakume gazteen egoera hobetzeko neurriak ezarri behar dira eta genero-ikuspegia txertatua izan behar dute - Es necesario tomar medidas para mejorar la situación de la mujer joven

5 junio, 2019

Es necesario tomar medidas para mejorar la situación de la mujer joven y que integren la perspectiva de género