Jarreren arteko gerturatzea eta irtenbide elkarbanatuak errazten dituzten elkarrizketa-espazioak behar ditugu

3 marzo, 2017

Necesitamos espacios de diálogo que propicien el acercamiento entre posturas y soluciones compartidas