Jarreren arteko gerturatzea eta irtenbide elkarbanatuak errazten dituzten elkarrizketa-espazioak behar ditugu

Jarreren arteko gerturatzea eta irtenbide elkarbanatuak errazten dituzten elkarrizketa-espazioak behar ditugu