Aviso legal

Nor garen

1. Bisitatzen ari zaren www.egk.eus webgunearen titulartasuna Euskadiko Gazteriaren Kontseilua – Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) plataformak du, Autonomia kalea 44, baxua. Bilbo egoitza sozialarekin eta Q9850001J IFKarekin.

PERTSONA TITULARRAREKIN kontakta dezakezu ondorengo bideetatik:

  • Telefonoa: 94 44 36 143
  • Harremanetarako emaila: egk@egk.org

Web ostatu-ematea

Linube
Ogoño Kalea 1, 48930 Getxo Bizkaia, Espainia
Telefonoa: 944 063 154
Harremanetarako emaila: info@linube.com

Erabiltzaileak

2. Baldintza hauek (aurrerantzean Lege informazioa) publikoaren eskura PERTSONA TITULARRAK jartzen duen webgunearen erabilera erregulatzea dute helburu.

PERTSONA TITULARRAREN webgune hontara sartzeak eta/edo erabiltzeak PERTSONA ERABILTZAILEAREN baldintza ezartzen du, zeinak onartzen dituen, sartze eta/edo erabileraren unetik, hemen islatutako erabilera baldintza orokorrak. Baldintza hauek kontrataziorako baldintza orokorrekiko.

Portalaren erabilera

3. www.egk.eus webguneak PERTSONA TITULARRARENAK edo honen lizentziatuenak diren hainbat informazio, zerbitzu, programa edo datura sarrera ahalbidetzen du (hemendik aurrera “edukiak”) Interneten PERTSONA ERABILTZAILEAK ikusi ahal ditzan.

PERTSONA ERABILTZAILEAK portalaren erabileraren ardura beregain hartzen du. Ardura hau zerbitzu eta eduki jakinetara sarrera izateko beharrezkoak liratekeen erregistroetara ere zabaltzen da. Erregistro honetan PERTSONA ERABILTZAILEA informazio erreal eta legezkoa emateko arduraduna izango da. Erregistro honen ondorioz, PERTSONA ERABILTZAILEARI pasahitz bat eman dakioke eta bera izango da arduradun, honen erabilera arduratsua eta konfidentziala egingo duela hitzemanez.

PERTSONA ERABILTZAILEAK hitz ematen du PERTSONA TITULARRAK bere webgunearen bitartez eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuen erabilera egokia egingo duela (adibidez txat-zerbitzuak, eztabaida-foroak edo notizia-taldeak) eta ez dituela erabiliko (enuntziazio-izaera baina ez murriztailean) honako asmoekin:

  • Ekintza bidegabe, ilegal edo borondate on eta orden publikoaren aurkakoak egiteko
  • Izaera arrazista, xenofobo, pornografiko-ilegal, terrorismoaren-apologia edo giza eskubideen aurkako eduki edo propagandak zabaltzea.
  • PERTSONA TITULARRAREN, honen hornitzaile edo hirugarren pertsonen sistema fisiko edo logikoetan kalteak eragitea, sarean edo dena delako sistema fisiko edo logikoetan birus informatikoak sartu eta zabaltzea aurreko kalteak eragiteko.
  • Beste erabiltzaileen helbide elektronikoetan sartzen saiatu eta, bere kasuan, hauek erabili, eraldatu eta mezuak manipulatu.
  • Webgunea erabili edo bertan dauden informazioak erabili helburu komertzial, politiko, publizitario edo bestelako erabilera komertzialekin, batez ere eskatu ez diren helbide elektronikoen bidalpenean.

PERTSONA TITULARRAK eskubidea du  pertsonaren duintasunaren errespetua urratzen duten; diskriminatzaile, xenofobo, arrazista, pornografiko diren; gazteriaren, haurtzaroaren, ordenaren segurtasun publikoaren aurka doazen; edo bere aburuz publikaziorako egokiak ez diren iruzkin eta ekarpen guztiak ezabatzeko. Edozein kasutan, PERTSONA TITULARRA ez da izango erabiltzaileek foro, txat edo bestelako parte-hartzeko tresnen bidez adierazitako iritzien erantzule.

Datu-babesa

4. Datu-babesarekin zerikusia duen guztia jasoa dago pribazitate-politikaren dokumentuan.

Edukiak

5. PERTSONA TITULARRA bere webguneko jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubide ororen jabea da, hala nola bertan dauden eduki guztiena (modu enuntziatiboan: irudiak, argazkiak, soinua, audioa, bideoak, software edo testuak; markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, estruktura eta diseinua, erabilitako materialen aukeraketa, funtzionamendurako, erabilpenerako eta sarrerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, etab.), PERTSONA TITULARRAREN edo bere lizentzatzaileen titulartasuna.

Eskubide guztiak jasoak. Jabetza Intelektualeko Legearen 8 eta 321 artikuluetan, bigarren paragrafoa, jasoa dagoen bezala espresuki debekatuak geratzen dira webgune honen edukien  atal baten edo osotasunaren erreprodukzioa, distribuzioa eta komunikazioa publikoa asmo komertzialeko erabilerarekin edozein euskarritan eta edozein baliabide tekniko bidez, PERTSONA TITULARRAREN baimenik gabe.

PERTSONA ERABILTZAILEA PERTSONA TITULARRAREN titularitateko Jabetza Intelektualeko eta Industrialeko eskubideak errespetatzera konprometitzen da. Portaleko edukiak ikusi ahal izango ditu eta baita inprimatu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko gogor edo bestelako euskarri fisiko batean gorde, beti ere erabilera pertsonal eta pribaturako soilik baldin bada. PERTSONA ERABILTZAILEAK ezingo du PERTSONA TITULARRAREN orrietan zegoen segurtasun-sistema edo babes-dispositiborik ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatu.

Berme- eta arduren-esklusioa

PERTSONA ERABILTZAILEAK onartzen du webgunearen eta honen eduki eta zerbitzuen erabilera bere ardurapean ematen dela. Zehazki, modu enuntziatiboan, PERTSONA TITULARRAK ez du inolako ardurarik hartzen ondorengo alorretan:

a) Webgunearen, honen zerbitzu eta edukien funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta kalitatea edo elkarreragingarritasuna.

b) Webguneak PERTSONA ERABILTZAILEAREN helburuetarako nola balio dezakeen.

c) PERTSONA ERABILTZAILEAK edo hirugarrenek egindako legislazioaren arau-haustea, eta zehazki, pertsonen edo entitateen diren jabetza-intelektual edo industrialenak.

d) PERTSONA ERABILTZAILEAREN edo hirugarrenen sistema informatikoetan kalteak eragin ditzaketen kode gaizto edo bestelako elementu informatiko kaltegarriak egotea. PERTSONA ERABILTZAILEAREN ardura da, izatekotan, elementu hauen detekzio eta desinfekziorako tresna egokiak izatea.

e) Baimena ez duten hirugarrenen aldetik iruzurrezko sarrera eduki edo zerbitzuetara edo, bere kasuan, aipatutako hirugarrenek mezuetan eta komunikazioetan egin ditzaketen bahiketa, ezabatzea, alterazioa, eraldatzea edo manipulazioak.

f) PERTSONA ERABILTZAILEAK eskainitako eduki eta zerbitzuen zehaztasuna, egiazkotasuna, gaurkotasuna eta erabilgarritasuna, ezta hauekiko izan dezakeen ondorengo erabilpena. PERTSONA TITULARRAK bere esfortzu eta baliabideak jarriko ditu informazio gaurkotua eta sinesgarria eskaintzeko.

g) Webgunera sartzerakoan ekipo informatikoei sortutako kalteak eta PERTSONA ERABILTZAILEEI sortutako kalteak hauek bere abiapuntua telekomuniakzio-sareetan emandako eta zerbitzua eteten duten akats edo deskonexioetan dutenean.

h)

Foroak egotekotan, hauen erabilpenean edo antzeko espazioetan, kontuan izan behar da mezuek soilik PERTSONA ERABILTZAILEAREN iritzia islatzen dutela eta bera soilik dela erantzule. PERTSONA TITULARRA ez da erantzule egingo PERTSONA ERABILTZAILEAK bidalitako mezuen edukiaz.

Informazio honen eraldatzea eta iraupena

7. PERTSONA TITULARRAK eskubidea du portalean beharrezko ikusten dituen aldaketak egiteko inolako abisurik eman gabe, hala nola honen bitartez eskaintzen diren eduki zein zerbitzuak aldatu, kendu edota hauen azaltzen diren modu eta lekua.

Aipatutako baldintzen iraunaldia hauen esposizioaren funtzioan joango da eta indarrean egongo dira behar den bezala publikatuak diren beste batzuk egon artean.

Estekak

8. www.egk.eus webgunean bestelako Interneteko lekuetara estekak edo hiperbinkuloak gehituz gero, PERTSONA TITULARRAK ez du inolako kontrolik ezarriko leku edo eduki horiengan. Inongo kasutan PERTSONA TITULARRAK ez du hartuko besteren webgunea denaren edukien ardurarik, eta ez du bermatuko hiperbinkulo horiek edo Interneteko beste lekuek dituzten edukien erabilgarritasun teknikoa, kalitatezkoa, fidagarria, zehatza, zabala, egiatia, balizkotasuna eta konstituzionaltasuna. Era berean, kanpo konexio hauen sarrerak ez du inolako asoziazio, fusio edo parte-hartze esanahirik izango.

Kanporatze-eskubidea

9. PERTSONA TITULARRAK lege informazio honen edukia betetzen ez duten erabiltzaileei portal honetara eta/edo honek eskaintzen dituen zerbitzuetara sarrera debekatzeko edo ukatzeko aukera jasotzen du, inolako aurrezko abisuren beharrik gabe, berezko edo hirugarren baten instantziara

Orokortasunak

10. PERTSONA TITULARRAK baldintza hauen haustea jazarriko du, hala nola bere portalaren edonolako erabilera oker, horretarako dagozkion ekintza zibil eta penalak oro aurrera eramanda.

Legislazio aplikagarria eta jurisdikzioa

11. PERTSONA TITULARRAREN eta PERTSONA ERABILTZAILEAREN arteko harremana indarrean dagoen araudi espainiarren arabera zuzenduko da. Lege informazio honetatik eratortzen diren ika-mika eta erreklamazio guztiak eskumeneko epaitegi eta auzitegi ebatziko dira.