Jarreren arteko gerturatzea eta irtenbide elkarbanatuak errazten dituzten elkarrizketa-espazioak behar ditugu

Necesitamos espacios de diálogo que propicien el acercamiento entre posturas y soluciones compartidas